اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
اسباب ورود حدیث در کافی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 19
سه شنبه ، 31 مرداد 1391 ، 09:38

جمال فرزندوحی

محمد جعفر شهروزی

چكيده: معنى لغوى واژه هاى «سبب»، «ورود»، «مورد»، «صدور»، در حديثشناسى از اهمّيّت ويژه‌اى برخوردار است. در اين مقاله، به تفصيل، به بررسى اين واژه ها پرداخته شده است. مورد صدور حديث در علم حديث و درايت حديث، بسيار اثرگذار است.

احاديث معصومين (ع) در شرايط زمانى و مكانى متفاوت و با انگيزه ها و هدفهاى خاصّى صادر شده كه در تاريخ تدوين حديث، به دلايل مختلف، بسيارى از موارد صدور حديث، حذف يا به فراموشى سپرده شده است. همچنانكه اسباب نزول قرآن در فهم و تفسير قرآن مطلوب است، اسباب ورود و صدور حديث نيز در فهم و تبيين حديث مطلوب است. در فوايد شناخت مورد صدور احاديث، به ايجاد بصيرت در فهم حديث، تخصيص عام، تقييد مطلق، تبيين مجمل، بيان علّت حكم، شناخت احاديث تقيّه‌اى، رفع تعارض، تبيين نسخ، ترجيح بين احاديث، آشنايى با كسانى كه حديث خطاب به آنها صادر شده، رفع ابهام از كلمات و عبارات نامفهوم، آشنايى با شيوه معصومين: در بيان مطالب و ايجاد تسهيل در حفظ احاديث اشاره شده است. ميزان اعتبار مورد صدور احاديث به لحاظ: ناقل حديث، مورد صدورهاى خبرى، مورد صدورهاى انفصالى و تعارض بين موارد صدور حديث بررسى شده است. كتاب كافى با توجّه به مورد صدور احاديث، به دو دسته احاديث فاقد صدور خاص و احاديث داراى مورد صدور خاص تقسيم بندى و هريك از اين قسمتها بررسى شده است.عوامل مؤثّر در عدم نقل و نگارش مورد صدور احاديث، به دو دسته اصلى: عوامل مخصوص هر دوره و عوامل عمومى، تقسيم و به شرح آنها پرداخته شده است.موضوعات مورد صدور احاديث شفاهى و مكتوب در كتاب كافى كلينى در انواع: سؤالها، مجادله ها، درخواستها، شكايتها و عرضه ها تقسيم بندى، بررسى و در هر مورد نيز شواهد حديثى بيان شده است.

 

دریافت متن مقاله با فرمت PDF

 

آخرین بروز رسانی مطلب در سه شنبه ، 5 دی 1391 ، 12:58
 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: