اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
نهله غروی نائینی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دوشنبه ، 8 مهر 1392 ، 09:38

alt

نام و نام خانوادگی: نهله غروی نائینی
مدرک و رشته‌ی تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس
 رتبه علمى : دانشیار

      پست الکترونیکی : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید
تحصیلات :
     کارشناس شيمي از دانشگاه صنعتي شريف، 1353
     کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث از دانشگاه تهران، 1368
     دكتراي تخصصي علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس 1372
    عنوان پايان نامه یا رساله دکتری:  محدثات شيعه، تاريخ دفاع:  11/ 11 / 1372
سوابق آموزشى :

 تاريخ حديث(1)، فقه الحديث، تفسير(2)، تاريخ قرآن، احاديث موضوعه(دكتري)، مصطلح الحديث، جوامع حديثي شيعه(دكتري)،جوامع حديثي اهل تسنن(دكتري)زبان تخصصي علوم قرآني، زبان تخصصي         مطالعات زنان و... در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری
تألیف کتاب :

    فقه الحدیث، تهران: دفتر نشر دانشگاه تربیت مدرس،1379 – تجديد چاپ 1391.
    تاريخ حديث شيعه، قم: مؤسسه شيعه‌شناسي، 1386
    محدثات شیعه، تهران: دفتر نشر دانشگاه تربیت مدرس 1375 -تجدید چاپ در سال 1387.
تألیف یا ترجمه مقاله :
الف) مجلات دارای مجوز علمی - پژوهشی

    امام باقر(ع) و حفظ و صيانت حديث، نشریه تحقيقات علوم قرآن و حديث،سال سوم، شماره 1، 1385
    زنان روای حدیث امیرالمونین (ع)، نشریه علوم حدیث،شماره 12،  1378    
    گونه هاي مقابله با فرقه هاي كج انديش در سيره امام رضا(ع)، نشریه شيعه شناسي، سال ششم، شماره 8، 1387
    شواهد تحریف تورات در قرآن، نشریه علوم انساني الزهرا، سال دهم، شماره 23، 1379
    نهج العلامه المجلسي في مراة العقول (كتاب عقل و جهل)، مجله العلوم الانسانيه، سال ششم، شماره 8، 1380
    عوامل ارامش روح انسان از نظر قرآن کریم، نشریه دانشور دانشگاه شاهد، سال هشتم، شماره 33، 1380
    ديدگاه مفسران در حقيقي يا تخيلي بودن داستان هاي قرآن، نشریه مدرس، سال پنجم، شماره 3، 1390
    الشفاعة في المنظور قرآني، نشریه  مجله الجتهاد لبنان، 1381
    فقه الحديث در آثار حديث شناسان، نشریه مطالعات اسلامي، شماره 58، 1381
    سبب اختلاف مفسران در تفسير آيات قرآن كريم، مجله مدرس، سال بیست و سوم، شماره  6
    جايگاه عقل در شرح اصول كافي، نشریه خردنامه صدرا
    نقش زنان در نقل احاديث رسول الله (ص)، نشریه تحقيقات علوم قرآن و حديث، سال دوم، شماره اول، 1384
    روش تحقيق ،تصحيح و تعليق استاد غفاري در كتاب "من لا يحضره الفقيه"، نشریه پزوهش ديني ، شماره 12،  زمستان84
    نگاهي به روش تدوين سند در كتاب "من لا يحضره الفقيه"، نشریه مطالعات اسلامي، شماره 68، تابستان
    امام باقر(ع) و حفظ و صيانت حديث، نشریه تحقيقات علوم قرآن و حديث، سال سوم، شماره اول، 1385
    گونه هاي مقابله با فرقه هاي كج انديش در سيره امام رضا(ع)، نشریه شيعه شناسي
    احوال و جايگاه حضرت زهرا(س) در منابع حديثي اهل تسنن، نشریه مطالعات راهبردي زنان، سال دهم، شماره 42،  زمستان 1387
    روش صدرالمتألهين در تفسير قرآن كريم، نشریه تحقيقات علوم قرآن و حديث  
    مفهوم شناسي احسان در قرآن كريم با بررسي حوزه معنايي، نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث
    بررسي جاودانگي عذاب كفار در جهنم از منظر صفت رحمت الهي، پژوهش نامه فلسفه دین (نامه حکمت)
    جستجوي اهل كتاب در آيات مكي قرآن، نامه تاریخ اسلام
     بررسي رويكرد آيت الله سيد محمد حسين فضل الله، نشریه تحقیقات علوم قرآن و حدیث
    مشاركت سياسي زنان صدر اسلام، نشریه مطالعات راهبردی زنان، شماره 11، 1388
    بررسي روايات تفسير منقول از اميرالمؤمنين، نشریه علوم حدیث
    تأويل قرآن كريم در باور صدرالمتألهين
    پيش نيازهاي علم تفسير بر پايه مقدمه تفاسير قرآن
    نگاهي نو به نظريه نسبيت اخلاق از منظر  قرآن كريم
    تحليل جامع نسبت به مسئله ضرب النساء  بازخواني راهكار ارائه شده در آيه نساء 34
    روش شناسي نقد علامه اميني بر احاديث موضوعه
Islamic women  Studies Is Important and Necessary    
What is Women Studies in Islam   
ب) مجلات دارای مجوز علمی - ترویجی

    زنان ايراني و نقش آنان در گسترش حديث و علوم آن، نشریه  تحقيقات علوم قرآن و حديث، سال اول، شماره 1، بهار 1383
    علم در آيات و روايات از ديدگاه امام خميني(ره)، نشریه بينات، سال یازدهم، شماره 42، تابستان 1383
    فاطمه زهرا(ع) و تربيت فرزندان در احاديث، نشریه پژوهش دینی، شماره 8، زمستان 1383
    نفاق از ديدگاه اميرالمؤمنين(ع)، نشریه سفينه، سال اول، شماره 4، پاییز 1383

    منهج العلامه المجلسي في مرآة العقول، نشریه آفاق الحضارة ، سال نهم، شماره 17، فروردین 1385
    ميزان اهتمام به زن در قوانين ازدواج وطلاق اديان، نشریه پزوهش ديني، شماره 8، زمستان1383
    حضرت فاطمه(ع)و روايت حديث، نشریه بانوان شيعه، سال دوم،شماره 4،  تابستان 1384
    كرامت زن در قرآن و سخن امام خميني، نشریه بينات، سال چهاردهم، بهار1386
    شفاعت در تفسير مناهج البيان، نشریه سفینه، سال اول، شماره 1، زمستان 1382    
    مادران ائمه اطهار(ع)، نشریه بانوان شيعه، سال جهارم، شماره 12،   تابستان 1386
    حضرت فاطمه(ع)و روايت حديث، نشریه بانوان شيعه، سال دوم، شماره 4 ،  تابستان 1384
    كرامت زن در قرآن و سخن امام خميني، نشریه بینات، سال چهاردهم، شماره  53،  بهار1386
    زنان راوي در آثار سيره نويسان، نشریه  فرزانه، سال اول، شماره 4، 1373
    جايگاه زن در آفرينش از ديدگاه امام خميني، نشریه  بينات
    نگاهي به جايگاه سليم بن قيس در كتابهاي رجالي و حديثي، نشریه مجله پزوهشهاي اسلامي، سال اول، شماره 1،  پاييز 1386

    حرية الانسان في ظل القرآن الكريم، نشریه آفاق الحضارة، سال یلزدهم، شماره 22،  مهر1387
Umma Abiha,FatimahZahra ، انگليسي، نشریه سفینه، سال اول، شماره 2،   2008 
     فضائل و مناقب امام علي بن ابي طالب(ع) في مسند احمد بن حنبل، نشریه  آفاق الحضارة، سال ششم، شماره 12،  مهر 1382
     نبوت زنان در قرآن كريم، نشریه یاد، سال بیستم، شماره 75،  بهار1384
خدمات علمی - اجرایی :
     رئيس «مركز مطالعات فرهنگ و انديشه ديني»، دانشگاه تربيت مدرس ، از 1385 تا كنون
     مدیر گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تربیت مدرس ، از 1387  تا کنون
     مدير گروه مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس، از 1387  تا کنون
     مدير شوراي فرهنگي پژوهشي خواهران هيأت علمي دانشگاه، دانشگاه تربیت مدرس، از 1383 تا 1387
     عضو شوراي دانشگاه تربیت مدرس، از 1385 تا  اسفند 1389
     عضو هيئت تحريريه «مجله مدرس ويژه‌نامه علوم شناختي» ، دانشگاه تربیت مدرس، از 1387 تاکنون
     عضو هيئت تحريريه مجله پژوهش ديني، از  تابستان 1380 تا   تابستان 1387
    عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشنامه قرآن و حديث ،  انجمن علوم قرآن و حديث ايران، از تابستان 1387    كنون
     سردبير فصلنامه مطالعان راهبردي زنان،  شوراي عالي انقلاب فرهنگي        
     عضو هيئت تحريريه مجله تحقيقات علوم قرآن و  حديث ، دانشگاه الزهراء        
     عضو هيئت تحريريه مجله پژوهشهاي اسلامي،  دانشگاه كرمان،  از  1386  تاكنون
     عضو هيئت تحريريه مجله سفينه،  مؤسسه فرهنگي نبأ،  از  1383   تا كنون
     عضو هيئت تحريريه مجله بانوان شيعه،  مؤسسه شيعه شناسي،   از 1383   تا كنون
     دبير علمي همايش خانواده پژوهي،  مركز امور زنان رياست جمهوري        
     دبير علمي كميته همايش حضرت زينب (س)، دانشگاه تربيت مدرس، از  87/6/10 تا 88/2/10
     دبير علمي كميته همايش حضرت زينب (س) الگوي تربيتي دانشگاه تربیت مدرس
     عضو كميته تخصصي علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربیت مدرس، از 85/6/29 تا 87/6/16
     عضو كميته تخصصي علوم انساني هيأت مميزه دانشگاه تربیت مدرس، از 87/6/16 تاکنون
    عضو و مسؤول كميته بازنگري برنامه درسي رشته مطالعات زنان، وزارت علوم، از 86/4/25 تاکنون
    عضو هيئت تحريريه مجله  پژوهش هاي قرآن و حديث (دانشگاه تهران)            

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 8 مهر 1392 ، 11:17
 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: